SK
Zavolajte nám 041-763 18 61

« Riešenie pre digitálnu priepasť: Tooway KA-SAT »

Rozhovor s Olivierom Anstettom, zástupcom riaditeľa Služieb s pridanou hodnotou spoločnosti Eutelsat.

Môžete nám v krátkosti predstaviť Eutelsat a Tooway?
Eutelsat je francúzska skupina, ktorá je európskym lídrom a tretím najväčším operátorom na svete v oblasti satelitných telekomunikácií. Služba Tooway vďaka satelitu novej generácie KA SAT, ktorý bol spustený v roku 2010 umožňuje, aby aj ľudia v Európe, severnej Afrike, Turecku a na Strednom východe, žijúci v oblastiach, ktoré sú zle pokryté alebo kde ešte vôbec nie je dostupné pozemné širokopásmové pripojenie, mohli využívať širokopásmové pripojenie k internetu.

Aké sú vlastnosti tohto satelitu?
Jedná sa o prvý európsky satelit kompletne navrhnutý pre internetové služby. Využíva frekvenčné pásmo s názvom Ka, ktoré je oveľa koncentrovanejšie ako pásmo Ku a prenáša väčšie množstvo informácií pomocou hustejších rádiových zväzkov. Tooway KA-SAT je navyše vybavený 82 presne zameranými vysielačmi, z ktorých niekoľko úplne pokrýva územie Slovenska. Kombinácia týchto dvoch technológií umožňuje viac ako 30-krát znásobiť celkovú kapacitu satelitu oproti tradičným satelitom, čo výrazne znižuje náklady pre koncového užívateľa.

Prečo je dôležité mať širokopásmové pripojenie k internetu?
Byť pripojený k internetu znamená mať možnosť prezerať si viac ako 600 miliónov webových stránok na celom svete a komunikovať s kýmkoľvek na celej planéte. Vďaka svojim vlastnostiam je širokopásmové pripojenie jednoduché, rýchle, stabilné a kvalitné pre všetky typy dát, ku ktorým chce mať používateľ prístup: texty, fotografie, videá alebo filmy. Z pohľadu ekonomiky alebo vzdelávania nemožnosť pripojenia k internetu predstavuje handicap, ktorému sa tu hovorí „digital divide (digitálna priepasť)” alebo „informačná negramotnosť”. Čo týka len samotnej oblasti pokrytej satelitom KA-SAT služby Tooway, odhaduje sa, že je tu 30 miliónov ľudí, ktorí nemajú prístup k internetu z dôvodu slabej dostupnosti alebo úplnej nedostupnosti pozemných sietí typu ADSL v oblastiach, kde bývajú.

Naozaj poskytuje Tooway svojim účastníkom vysokorýchlostné pripojenie?
Úrovne rýchlosti širokopásmového internetu Tooway sú porovnateľné (a často dokonca vyššie) ako rýchlosti ADSL linky. V prípade ADSL je však kvalita služby úmerná vzdialenosti medzi miestom poskytovania služby a verejnou telefónnou ústredňou. My ponúkame maximálnu rýchlosť pripojenia 20 Mbit/s smerom k zákazníkovi (preberanie) a 6 Mbit/s smerom od zákazníka (odosielanie). Priemerná rýchlosť pripojenia ADSL sa pohybuje okolo 1 Mbit/s, čo je hodnota šesťkrát nižšia. ”
Úrad pre telekomunikácie (Federal Communication Commission) v Spojených štátoch vo svojej poslednej správe o vývoji prístupu k internetu v celej krajine skonštatoval výrazné zlepšenie kvality internetových služieb cez satelit, najmä čo sa týka ponúkaných produktov. Úrad dodal, že mnohí poskytovatelia internetových služieb, ktorí sa špecializujú na túto oblasť poskytujú rovnaké alebo dokonca vyššie rýchlosti, ako inzerujú vo svojich obchodných ponukách, čo nie vždy platí u iných internetových technológií.

Môže prístupová rýchlosť 1 Mbit/s postačovať na občasné používanie internetu a prenos menej „objemných” súborov?
Samozrejme, ale keďže Internet ponúka množstvo stále pribúdajúcich možností, ako je napríklad prístup ku „cloud” službám alebo zdieľanie súborov cez „Dropbox”, bola by škoda nemôcť ich využívať.

Mnoho užívateľov internetu sa sťažuje na značné rozdiely medzi rýchlosťami sľúbenými poskytovateľmi pripojenia a skutočnosťou. Ako je to pri službe Tooway?
My svoje sľuby dodržiavame. Udávané rýchlosti sťahovania a prístupu je možné jednoducho overiť. Jednoducho povedané, v prípade prenosových špičiek v pásme sa snažíme dostupné zdroje medzi našich užívateľov rovnomerne rozdeliť. Napríklad sťahovanie videa v HD kvalite je činnosť, ktorá spojenie zaťažuje na dlhšiu dobu v porovnaní s inými požiadavkami. Z tohto dôvodu dva z našich balíčkov služieb poskytujú neobmedzený prenos dát v noci medzi 23.00 až 7.00 hod., kedy je celková prevádzka nižšia. So satelitným pripojením nie je kompatibilné jedine hranie on-line hier v reálnom čase. K tomuto dochádza preto, že každý impulz musí prekonať vzdialenosť medzi Zemou a satelitom tam a späť, a teda oneskorenie v odozve medzi akciou hráča a jej vykonaním v samotnej hre je pri rýchlosti svetla asi štvrtina sekundy.

Sú ceny vašich produktov porovnateľné s produktmi širokopásmového internetu ADSL?
Sú veľmi atraktívne a začínajú na 19,90 Eur mesačne vrátane DPH. Okrem toho, za účelom znižovania tejto známej „digitálnej priepasti””, ktorá trápi mnohé obce, ľudí a podniky, miestne samosprávy a profesijné združenia často ponúkajú stimuly pre nákup súpravy na inštaláciu paraboly. Podrobnejšie informácie o týchto stimuloch sú k dispozícii na webových stránkach Tooway. Tooway však ponúka svojim zákazníkom aj možnosť prenájmu – bez zakúpenia – paraboly potrebnej na pripojenie prostredníctvom satelitu KA-SAT.

Ako je možné predplatiť si rýchly satelitný internet Tooway?
Stačí kontaktovať niektorého z autorizovaných a špecializovaných predajcov Tooway. Ich kontaktné údaje sú k dispozícii na webových stránkach Tooway. Títo odborníci dokážu nainštalovať parabolickú anténu a pripojiť ju k počítaču zákazníka. Ponúkajú aj ďalšie služby ako napríklad „triple-play””, ktorá vám okrem pripojenia k internetu poskytuje prístup k balíčkom satelitných televíznych kanálov a telefonovanie cez internet systémom VoIP.

Je možné nainštalovať si parabolu vlastnoručne?
Áno, bez problémov. Aplikácia „KA-SAT finder””, ktorá je na stiahnutie zadarmo pre iPhone a Android, umožňuje overiť možnosť realizovať pripojenie Tooway z určeného miesta inštalácie a poskytuje pokyny na inštaláciu zariadenia. Avšak, pokiaľ situácia vyžaduje, aby bola anténa nainštalovaná na mieste, kde je ťažký prístup, ako je napríklad strecha budovy, odporúčame obrátiť sa na autorizovaného montážneho technika Tooway, aby boli všetky operácie vykonané maximálne bezpečne.

Funguje v každom počasí?
So svojimi 82 vysoko výkonnými vysielačmi je satelit KA-SAT omnoho menej citlivý na klimatické výkyvy oproti svojim predchodcom. Aby došlo k rušeniu pripojenia, museli by byť poveternostné podmienky skutočne veľmi nepriaznivé. Satelitná parabola Tooway perfektne funguje aj pod niekoľkými centimetrami snehu.

Existujú nejaké zdravotné riziká pre tých, ktorí žijú v blízkosti miesta inštalácie?
Žiadne. Vlny vyžarované zo satelitnej paraboly sú oveľa menej výkonné než vlny bežného mobilného telefónu a okrem toho sú orientované a zamerané špeciálne smerom k satelitu KA-SAT.

Rýchly

Vysokorýchlostný internet priamo u vás

Pre všetkých

Rôzne cenové ponuky pre všetkých

Všade

Dostupný všade na Slovensku, kdekoľvek bývate

Jednoduchý

Stačí pripojiť satelitný modem k počítaču!

Riešenie Eutelsat